MNG Kargo İndirim Anlaşması

MNG Kargo İndirim Anlaşması

Değerli meslektaşlarımız

Odamız ile MNG Kargo arasında oda üyelerimize özel indirim anlaşması yapılmıştır. MNG Kargo ile anlaşma yapmak isteyen üyelerimizin çalışmak istedikleri MNG Kargo şubelerine müracaat ederek Taşıma Hizmet Sözleşmesi ile birlikte Ek Protokol evraklarını imzalamaları gerekmektedir.

Sözleşme İçin İstenilen Evraklar

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Vergi Levhası
- İmza Sirküleri
- Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi Örneği
- VI.Bölge Konya Optiyen-Gözlükçüler Odası Faaliyet Belgesi (2024 Yılına ait)
- AŞ. veya LTD. şirketler için ayrıca son 6 aylık Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,

Güncel Taşıma Fiyat Listesini Oda'mızı arayarak temin edebilirsiniz.

Not: Oda hizmetlerinden, indirim anlaşmalarından istifade edebilmek için üyelik ödevlerinin yerine getirilmiş olması kanuni zorunluluktur.

Bilgilerinize

VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.