Odamızın Olağan 2'nci Seçimli Genel Kurulu ve Organ Seçimleri İleri Bir Tarihe Ertelenmiştir.

Odamızın Olağan 2'nci Seçimli Genel Kurulu ve Organ Seçimleri İleri Bir Tarihe Ertelenmiştir.

Değerli Meslektaşlarımız,

VI. Bölge Konya Optisyen-Gözlükçüler Odamızın Olağan Seçimli 2’ inci Genel Kurul görüşmelerini 09.09.2022 Cuma günü, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı tarihi olan 10.09.2022 Cumartesi günü çoğunluk şartı aranmaksızın 5.Bölge Konya Eczacı Odası Konferans Salonunda yapılacağını yine Odamızın Organ Seçimlerinin aynı yer ve saatte 11.09.2022 Pazar günü yapılacağını sizlere gazete ilanı, posta tebligatı ve odamızın internet sitesi üzerinden duyurmuştuk.

II. Bölge Ankara Optisyen-Gözlükçüler Odamızın Olağan 2’ inci Seçimli Genel Kurul Toplantısının yapılamayacağına ilişkin bir meslek mensubumuzun itirazi müracaatını değerlendiren Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulunca II. Bölge Ankara Optisyen-Gözlükçüler Odasının 2’ inci Olağan Genel Kurul ve Organ Seçimlerinin yapılamayacağına ilişkin bir kararın verilmesi sonucu bu karara itirazen II. Bölge Ankara Optisyen-Gözlükçüler Odası Başkanlığı tarafından İl Seçim Kuruluna müracaatta bulunmuş ve devamında da konu YSK’ ya taşınmıştır.

Odamız özelinde ise Meram 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca müracaat dosyamızın incelenmesi sürecinde Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca verilen karar emsal alınmak suretiyle RESEN yapılan inceleme sonucunda VI. Bölge Konya Optisyen-Gözlükçüler Odamızın 2 inci Seçimli Olağan Genel Kurulu ve Organ Seçimlerinin yapılamayacağına dair kesin olarak karar verilmesi ve tarafımıza tebliğ edilmesini müteakip İl Seçim Kurulu aracılığı ile Yüksek Seçim Kuruluna Oda Başkanlığımızca itiraz dilekçemiz verilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından itiraz dilekçemizin incelenmesi sonucunda; ‘’Meram 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 26.08.2022 tarihli ve 2022/7 sayılı kararı kesin olduğundan ve tam kanunsuzluk hali bulunmadığından talebin kesinlik nedeniyle reddine karar verilmiş ve söz konusu gerekçeli kararın tarafımıza bilahare gönderileceği’’ bildirilmiştir.

Meram 2. İlçe Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulunun vermiş olduğu kararlara istinaden Yüksek Seçim Kurulu Kararlarının kesin olması ve itiraz hakkımız bulunmadığından Odamızın 2 inci Olağan Seçimli Genel Kurulu ve Organ Seçimlerini yeni bir kanuni düzenleme yapılıncaya kadar ileri bir tarihe ERTELEME zorunluluğu doğmuştur.

Yeni kanuni düzenlemeler hayata geçene kadar seçilmiş ve yetkilendirilmiş Oda Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarımız idari ve mali yönden denetimine tabi olduğumuz Sağlık Bakanlığınca aksi bir karar alınmadığı sürece görevlerine devam edecektir. Yapılacak kanuni düzenleme sonrası işaret edilen seçim sürecinde Odamızın 2’inci Olağan Seçimli Genel Kurulu ve Organ Seçimleri gerçekleştirilecektir.

10 Eylül Cumartesi günü saat 10:00 da Odamız tarafından yürütülen mesleki çalışma ve faaliyetler hakkında oda üyelerimize yönelik bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Tüm meslektaşlarımızı ODAMIZDA gerçekleştireceğimiz toplantıya davet ediyor ve katılımınızı bekliyoruz.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz, 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arası hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu

Saygılarımızla, bilgilerinize

VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.