İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Mevzuata Aykırı Reklam Faaliyetlerine İdari Ceza İşlemi

İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Mevzuata Aykırı Reklam Faaliyetlerine İdari Ceza İşlemi

Değerli Meslektaşlarımız

Özel Konyagöz Hastanesi tarafından, şehrimizin muhtelif bölgelerinde tabela ve bilboardlarda yayınlanan ''Gözlük ve Lens Olmadan Daha Net Görmek Mümkün Akıllı Mercek Tedavisi ile Yakın, Uzak ve ara mesafelerde ömür boyu net görmek mümkündür KONYAGÖZ'' şeklindeki reklamlarla ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne odamız tarafından yapılan müracaat neticesinde,

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60'ncı Maddesi ikinci fıkrası; ..Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abartlı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgi ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilemez ...'' hükmü çerçevesinde Özel Konyagöz Hastanesi Mesul Müdürlüğüne mevzuat hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanmıştır.

İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza Gönderilen Resmi Yazı Aşağıdaki gibidir.

Bilgilerinize

VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.