Odamızın Seçimsiz 1'nci Olağan Mali Genel Kurulu Hk.

Odamızın Seçimsiz 1'nci Olağan Mali Genel Kurulu Hk.
Değerli Üyemiz
 
I. VI. Bölge Konya Optisyen-Gözlükçüler Odamızın, 1’nci Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurulu; aşağıda işaret edilen yer, gün ve saat aralığında aşağıdaki gündem ile yapılacaktır;
 
1. Genel Kurulun Yapılacağı Yer  :  VI. Bölge Konya Optisyen-Gözlükçüler Odası Konferans Salonu, Adres: Yenişehir Mah. Gazze Cad. Çarşı Meram İş Merkezi No:33-213 Meram - KONYA
 
2. Genel Kurulun Yapılacağı Tarih: 18.09.2021 (Cumartesi) Saat 12:00-17:00
 
3. Genel Kurul Gündemi:
i. Yoklama
ii. Açılış ve saygı duruşu
iii. Genel Kurul Başkanlık Divanı için seçim ve divan teşkili
iv. Oda Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
v. Oda Yönetim Kurulu mali raporunun okunması, bilânçonun tetkiki ve onaylanması
vi. Oda Denetleme Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
vii. Odanın gelecek dönem tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
viii. Yönetim kurulunca teklif edilen veya oda üyelerince teklif edilip genel kurulun ekseriyetince kabul olunan konuların müzakere edilip karara bağlanması,
ix. Dilek, temenniler ve kapanış
 
II- İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 19.09.2021 Pazar günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.
 
III- 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre;
 
1. Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinin 10’ncu maddesinin ikinci fıkrası ve 6643 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca; üyelerin, mali genel kurulu toplantısına katılmaları mecburîdir. Mazereti sebebiyle Olağan Mali Genel Kurul toplantılarına katılmayacak olanlar, mazeretlerini bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyenler veya bildirdikleri mazeret geçerli kabul edilmeyenler hakkında, aynı Kanun’un 8’nci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen malî müeyyide (para cezası) uygulanacaktır.
 
5193 sayılı Kanun gereğince odamıza kayıtlı bulunan bütün Optisyen ve Gözlükçü meslektaşlarımıza önemle duyurulur.
 
Saygılarımızla
VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.