SGK 2021 Yılı Sözleşmesi İle İlgili Optisyenlik Müesseselerinin Dikkatine

SGK 2021 Yılı Sözleşmesi İle İlgili Optisyenlik Müesseselerinin Dikkatine

Değerli Meslektaşlarımız

Malumlarınız olduğu üzere SGK Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi yenileme işlemlerinin  01 Şubat 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Halen yürürlükte olan; "Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme," "Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme"lerin Yürürlük bölümünde yer alan "Sözleşmelerde belirtilen istisnalar dışında her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar taraflardan biri fesih ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla 1 (bir) yıl daha uzamış sayılır ve yeniden sözleşme ücreti alınır. " hükümlerine istinaden; mevcut sözleşmeler aynı şartlarda, tekrar sözleşme metni imzalanmasına gerek olmaksızın ve yeniden sözleşme ücreti ödenmesi şartıyla 1 (bir) yıl daha devam edecektir.

Diğer taraftan, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olan “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” da belirtilen hükümlere göre Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek olan sözleşme ücretinin 2021 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmekte olup, 2021 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen brüt asgari ücretin 0,2 katı tutarında sözleşme ücretini ödeyerek, ücretin ödendiğine ilişkin dekontun 01.02.2021 tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi zorunludur.

08.01.2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruya istinaden 2021 Yılı ''Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme'' sözleşme bedeli olarak Brüt Asgari Ücretin 5/1 ve/veya 0,02 katı olarak değerlendirilen bedelin aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yatırılması gerekmektedir.

Sözleşme ücretlerinin 2021 yılı brüt asgari ücreti üzerinden hesaplanarak yatırılması, ücretlerin beyan usulü yöntemi kullanılarak vergi numarası (öncelikli) veya TC kimlik numarasıyla; SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerine veya beyan usulü sistemini bugün itibariyle T.C. Ziraat Bankası vezneleri ve Vakıfbank vezneleri aracılığıyla, sözleşme ücretlerinin yatırılması gerekmektedir.

İnternet Bankacılığı üzerinden ödeme yapmak isteyen meslektaşlarımız aşağıdaki adımları takip ederek ödemelerini yapabilirler.

- ÖDEMELER: SGK ÖDEMELERİ
- YATIRILACAK YÖNTEM: BEYAN USULÜ
- İL SEÇİMİ: KONYA
- SEÇİLECEK BİRİM (SAYMANLIK ADI): GELİR MUHASEBE BİRİMİ
- REFERANS NUMARASI (SORGULAMA TİPİ): VERGİ NUMARASI (ÖNCELİKLİ) veya TC KİMLİK NUMARASI
- BAŞVURU TİPİ: 1046 GSS SÖZLEŞME ÜCRET
- ÖDENECEK BEDEL: 2021 Yılı Brüt Asgari Ücretin (3577.50 TL/5= 715.50 TL) 5/1 ve/veya 0,2 katı
Not:“OPTİSYENLİK MÜESSESESİ ADI, MEDULA SİCİL NUMARASI, 2021 YILI OPTİK SÖZLEŞME ÜCRETİ” ŞEKLİNDE YAZILACAKTIR.
* Ücretin ödendiğine ilişkin dekontun 01.02.2021 tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi zorunludur.

Bilgilerinize

VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.