Başkan'dan

Başkan'dan


Değerli Meslektaşlarım,

Optisyen ve Gözlükçülerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin umumî menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere ve meslek disiplini ve ahlâkını koruyup hâkim kılmak maksadıyla; tüzel kişiliğe sahip ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak kurulan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve Odalarımız kurulmuştur.

VI Bölge Konya Optisyen-Gözlükçüler Odasının kurulduğu 28.06.2019 tarihli ve 30815 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak ilanen duyurulmuş ve devamında Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin 24 Ağustos 2019 tarih ve 42 sayılı yazısı ile oda kurucu heyetimize teslim edilen mazbata ile şahsım VI. Bölge Konya Optisyen-Gözlükçüler Odası Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Optisyen-Gözlükçüler Odaları; meslek mensuplarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, refah düzeylerini yükseltmek, mesleki sorunları çözmek, mesleğin kamuoyunda saygınlığını artırmak, meslek mensupları arasındaki haksız rekabeti önlemek, mesleki etik ve ahlaki kurallara uyulmasını sağlamak, dayanışma ruhu ve yardımlaşmanın gelişmesini sağlamak, meslek kuruluşlarımızın kamuoyunda etkinliğini artırmak, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak, gözlükçülük mesleğinin önemini vurgulamak için üzere çalışmalar yapacaktır.

Kurucu Oda Yönetim Kurullarının öncelikli görevi üç aylık sürede kuruluş ve üye kayıt işlemleri tamamlayıp odayı ilk olağan genel kurula hazırlamaktır.

Değerli meslektaşlarımız, gerek geçmişte gerekse bugün bizlere verdiğiniz destek ve güven gücümüze güç katmakta, sürece katkılarınızı çok değerli olan görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımla

Kurucu Başkan
H.Fatih İŞÇİMEN

VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.