Fatura ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında

Fatura ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında

Değerli meslektaşlarımız

25.08.2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda ''Optisyenlik Müesseselerinin fatura ve eki belgelerinin elektronik ortamda alınması uygulamasına'' Konya ilinin dahil edildiği duyurulmuştur.

01/10/2021 tarihi itibariyle ilimizde faaliyet gösteren ve SGK ile sözleşmeli Optisyenlik Müseseselerinin karşıladıkları gözlük reçetelerine ait fatura ve eki belgeleri tarayarak Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir. Taranmamış fatura ve eki belgeler kurumca kabul edilmeyip taranmak üzere geri iade edilecektir.

Sosyal Güvelik Kurumunun Duyurusunu Okumak İçin Tıklayınız..

Bilgilerinize, saygılarımızla

VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.