Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar Yürürlüğe Girdi

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe  Desteği Hakkında Karar Yürürlüğe Girdi

Değerli Meslektaşlarımız

21.05.2021 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 3998 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun 7'nci maddesine göre ruhsatlandırılmış gerçek kişiler tarafından açılıp işletilen ve nace kodu:47.78.03 olarak ''Gelir İdaresi Başkanlığınca'' tescil edilmiş Optisyenlik Müesseselerine Ticaret Bakanlığınca 3.000 TL Hibe destek verilecektir.

Başvurular 25 Mayıs itibari ile 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecektir.

Hibe başvurularına ilişkin açıklama

Başvuru yapmak için tıklayınız.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun 7'nci maddesine göre özel hukuk tüzel kişi (şirket) olarak ruhsatlandırılmış Optisyenlik Müesseseleri bu hibe destekden istifade edememektedirler. Bu kategorideki Optisyenlik Müesseseleri Ticaret Bakanlığınca önümüzdeki günlerde açıklanacak diğer destek ve hibelere müracaat edebileceklerdir.

Bilgilerinize

21.05.2021 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Ticaret Bakanlığınca Ekonomik Faaliyetler 2.Grup

VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.