Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yapılan 18.05.2021 tarihli duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yapılan 18.05.2021 tarihli duyuru

Değerli meslektaşlarımız,

Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 18.05.2021 tarihli duyuru aşağıdaki gibidir.

Bilindiği üzere, 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilmiştir.

Bu bağlamda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde alınan tedbirler doğrultusunda muafiyet kapsamında olmayan ve Kurumumuzla, Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme akdetmiş olan Optisyenlik Müesseselerinin bu dönemde faaliyetlerini durdurmasından ötürü, söz konusu sözleşmelerin ilgili maddelerinde düzenlenmiş olan, gerek Kurumumuza karşı gerekse de hastalara karşı sorumlu olduğu süreler (iş günü) ve hastaların müracaat süreleri (iş günü) ile ilgili oluşabilecek mağduriyetlerin engellenmesini teminen; 30 Nisan 2021 (dahil) ile 16 Mayıs 2021 (dahil) arasındaki tam kapanma sürelerinin, söz konusu sözleşmelerde yer alan sürelerde iş günü olarak değerlendirilmemesi hususu; ilgililere duyurulur şeklindedir.

Sosyal Güvenlik Kurumunda yapılan duyuruyu okumak için tıklayınız...

DİKKAT ÖNEMLİ !

- Bu doğrultuda meslek mensuplarımızın 30 Nisan 2021 ile 16 Mayıs 2021 tarihleri arasında aldıkları reçeteleri Medula Optik provizyon sistemine girmemeleri, girmiş oldukları reçeteler varsa silerek 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Medula Optik provizyon sistemine reçete girişi yapmaları gerekmektedir.

-  Medula Optik Provizyon Sistemi üzerinde güncelleme işlemi yapılmaktadır. Nisan ve Mayıs ayına ait reçetelerini 10 günlük müracaat süresinden dolayı giremeyen meslek mensuplarımızın; bu reçeteler için Medula Optik Provizyon sistemi üzerinden tekrar hak ediş sorgulaması yapmaları ve yeniden sisteme reçete giriş işlemi yaparak kayıt işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Bilgilerinize, önemle duyurulur.

VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.